Br. Szpunar Jerzy

Staraj się zwyciężyć w Boskich wyborach

2 Piotr 1:10-11

Słup obłoku i ognia – 4 Moj. 9:15_23

Starajcie się uczynić powołanie mocnym – 2 Piotr 1:10-11

Cierpienia Jezusa w ogrójcu – Mat. 26

Ostrożne chodzenie – Efez. 5:15-17

Decyzja w budowie charakteru – Jozue 24:15

Potęga wiary – 1 Jan 5:4

Samokontrola – 2 Piotr 1:10-11

Wierność

Wola