Br. Stopiński Waldemar

Wycieczka do Izraela

Cena Okupu – sympozjum: Jezus umarł. Dlaczego?

Przypisanie Okupu – sympozjum: Chrystus, Jego okup

Przypowieść o owcach i kozłach – sympozjum: Zamierzenia Wieku Tysiąclecia

Rady dla młodych

Ostateczna próba

Tryb paschalny

Uzdrowienie chorego przy sadzawce

Rzeka Jordan