Br. Rypiński Sylwester

Izrael – Rzym. 11:9-10

Izajasz 30:21

Jezus – Baranek Wielkanocny i Chleb Żywota

„Nigdy tak nie mówił człowiek” – Jan 7:46

Organizacja ludu Bożego

Opatrzność – Psalm 73:24

Gniewajcie się a nie grzeszcie

Konieczność samokontroli – Przyp. Sal. 25:28

Bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, aniżeli brać – Dz. Ap. 20:35

2 Moj. 12:31-40

Organizacja ludu Bożego – Poznań

Służba zamiast samolubstwo – Mat. 20:28

Wielkość służby – Mat. 20:28

1 Jan 3:14

2 Moj. 12:21-40

Psalm 141:5

1 Kor. 12:31

2 Kor. 4:15-18, 1 Piotr 4:12-14

Rzym. 4:7-8

Historia Kościoła – Dzieje Apostolskie

Cierpliwość

Bądźcie jako dzieci miłe – Mat. 18:3

Księga żywota