Spis pytań Wólka Niedźwiedzka 1994 rok

1. Jer. 51:9 Przez kogo Babilon był leczony?
2. Dz. Ap. 9:8,9. Czy pojawienie się Jezusa w Galilei miało miejsce w czasie 40-tu dni po zmartwychwstaniu?
3.
Czy Siostry mogą chodzić w spodniach podczas konwencji i zebrań Zboru?
4.
Kogo dotyczą słowa Dan. 12:2?
5.
Jakie są dowody wyboru Kościoła do 1914 roku?
6.
Czy wizja chwały Królestwa z poprzedniego wykładu, czy było to działanie na umysł Apostołów czy była to wizja, którą oni widzieli, sami odebrali swoimi własnymi oczyma?
7.
Jak na podstawie pism Br. Johnsona na temat części składowych ciał duchowych i czego te ciała się składają?
8.
Jakie sprawy w Zborze każdy w Zborze może decydować bez głosowania?
9.
Kto i jak może kontrolować finanse Zboru?
10.
Czy Prawda była głoszona przez Posłańców w języku angielskim i nie została przetłumaczona na polski może być podawana tylko przez Braci, którzy ją znają?
11.
Jakiego czasu dotyczy Izajasz 4:1?
12.
Wiemy, że Prawda epifaniczna jest najczystsza i sądzę, że powinna być głoszona metodą pracy kolporterskiej, jak mówi Słowo Boże: Idźcie i nauczajcie wszystkie narody. Ale u was nie ma publicznego głoszenia od drzwi do drzwi i żadnych wykładów na ten temat.
13.
Jer. 29:10.
14.
Cyrus powiedział, że wiek ten nie skończy się, zanim to się nie wypełni.
15.
Zach. 14:4.
16.
Gdzie mieszka Bóg Jehowa?
17.
Kogo reprezentuje nasienie z Ketury?
18.
Co oznacza fakt, że wszystko, co posiadał Abraham otrzymał Izaak, a synowie Ketury tylko dary?
19.
Okres działania Przymierza potwierdzonego Przysięgą.
20.
Co obejmuje jeszcze pojęcie: Prawda Epifaniczna?
21.
Proszę wyjaśnić bardziej szczegółowo 60-ty słup Dziedzińca. Dlaczego on jest najbardziej pozytywny co do Prawdy i czy on wskazuje na Świecki Ruch Misyjny, a może się mylę?