Br. Onyszko Walter

Przystojne potykanie się – 2 Tym. 2:5

Cenny pakiet ratunkowy oparty na Jan 3:16

Lenistwo