Br. Odrobiński Jan

Izajasz 40:8

Praca nad swoim Zbawieniem – 2 Piotr 1:10

Ziemia Chananejska – 3 Moj. 20:24

Modlitwa dziecka Bożego – cz. 1 i cz. 2

Chrześcijanin jako ratownik