Br. Montewski Józef

Błogosławieństwa Boże

Pasterz i owce

Czy okup był dany za wszystkich? – 1 Tym 2:4-6

Dwa rodzaje mądrości

Ostrożne chodzenie

Do domu Pańskiego pójdziemy

Jak być godnym Boskich Błogosławieństw?

 

Dwa rodzaje mądrości

2 Piotr 5:7-8

Rzym. 8:16 – cz. 1 i  cz. 2

Mat. 21:31-40

Mat. 1:18-21

Obj. 1:18

Mat. 18:6-14

2 Piotr 1:5-7

Mat. 4:4