Br. Markowec Dmytro

Gościnność i wiara zawsze nagrodzona

Tymoteusz, jako naśladowca z nadzieją

Tajemnica Boskiej Woli

Dwunastu szpiegów

Druga obecność dla świata i wierzących

Wielki bój

Przebaczenie – Mat. 6:12

Błogosławieni mieszkający w domu Twoim

Ja i dom mój będziemy służyli Panu

Poświęcenie – Orłówka

Przyzwyczajenie

Szczególne doświadczenia Ludu Bożego

Bez wiary nie można podobać się Bogu

Poświęcenie – Lwów

Odpoczynek ludu Bożego – 4 Moj. 8:8-14

Psalm 121

Pokora – Fil. 2:3

Obj. 3:10

2 Kor. 4:13

Gościnność i wiara zawsze nagrodzona

Rodzina Boża