Br. Lewis Donald

Siedem klas zbawionych – Wuppertal 15.08.2009 rok

Różne Boskie Przymierza – Wuppertal 16.08.2009 rok

Stateczność – Wuppertal 16.08.2009 rok

Próba wytrwałości – Kraków 21.08.2009 rok

Cztery rzeczy – Kraków 22.08.2009 rok

Zagubiona moneta – Kraków 22.08.2009 rok

Pięć kamieni – Susiec 22.07.2011 rok

Ucisk Jakuba – Jer. 30:7 – Susiec 23.07.2011 rok

Przykład wierzących – Susiec 24.07.2011 rok