Br. Grochowicz Władysław

Alfa i Omega

Dom

Góra Oliwna

Otoczeni zastępami Aniołów

Upadek Babilonu

Znaki czasu cz. 1 i cz. 2

Doktryna chrztu – poświęcenie

Jezus w domu Zacheusza

Zachęta do czynienia dobrze

Siedem niższych pierwszorzędnych Łask Boskiego charakteru

Psalm 31:16

Drzewo figowe – Mat. 24:32

Zacheusz

Samotność

Walka Chrześcijanina z naleciałościami ciała – Rzym. 8:13

Sumienie

Dom Pana

Babilon

Bunt Absaloma

Izajasz 53 rozdział

Sodoma i Gomora

Sodoma i Gomora – Poznań

Drzewo nad strumieniem wód

Uleczenie hetmana wojsk syryjskich

Spotkanie Jezusa z Zacheuszem

Jeśli was Syn wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie – Jan 8:36

Dolina suchych kości – Ezechiel 37 rozdział

Powitanie na konwencji w Nienadówce 1996 rok

Szukać za sposobnością czynienia dobrze – 2 Sam. 9 rozdział

Boska moc dokonuje się w słabościach

 

Potęga Babilonii – Dan. 5:17

Zazdrość – Pieśń Sal. 8:6

Drzewo nad strumieniem wód wsadzone – Psalm 1:1-3

Potęga Babilonii – Dan. 5:17-31

Dom – 1 Piotr 5:2, Izajasz 65:12

Siódma trąba rozbrzmiewa – Obj. 11:15-17

Obj. 15:2-4

Pieśń Mojżesz i Baranka

Psalm 1:1-3

Sumienie – fragmenty wykładu

Spotkanie Jezusa z Zacheuszem – Lublin

Chóralna pieśń – 2 Moj. 15:1-21

Potęga Babilonu

Psalm 1:1-3

Zazdrość – Pieśni Sal. 8:6