Br. Frąckowiak Stanisław

Strzeż serca Twego – Przyp. Sal. 4:23

Próba wiary

Ode mnie ta rzecz się stała

Zalety Dobrego Pasterza i Jego owiec – Psalm 23:1-4

Miłość związką doskonałości – Kol. 3:14

Zachowani w skrytości – Psalm 27:5

Prawdziwa cześć i adoracja – Psalm 9:2

Moc chrześcijańskiego charakteru – 2 Kor. 12:10

Jedność duchowa a organizacyjna

Złóżmy Panu nasze troski

Staranie – 1 Piotr 5:7

Błogosławiona przystań dla słabych i strudzonych – Psalm 71:9

Boska Opatrzność

Dobry Pasterz i Jego owce

Zachowani w prawdziwej jedności – Jan 17:21

Zmartwychwstanie

Błogosławiony stan umysłu i serca

Uprzedzenie

Restytucja

Dlaczego oczekujemy Królestwa Bożego a nie innego?

Jak być miłym i przyjemnym Bogu

Postać naszego Pana Jezusa Chrystusa

Cierpliwa wytrwałość potrzebna do rozwoju charakteru

W rękach Twoich są czasy moje – Psalm 31:16

Święte prawo życia

Jezus naszym chlebem

Cierpliwość jest ozdobą chrześcijańskiego charakteru – Łuk. 21:9

Modlitwa przez wiarę skuteczna

Betania – Dom pełen słodyczy i miłości

Cierpliwość ozdobą chrześcijańskiego charakteru

Bo co człowiek sieje, to też żąć będzie

Getsemane

Samotność Jezusa

2 Tym. 3:1

Mądrze wykorzystajmy powierzony nam czas – Psalm 90:12