Br. Domaradzki Tadeusz

Przyp. Sal. 3:1-17

Obłok świadków w zdobywaniu życie wiecznego – Żyd. 12:1

Rzym. 8:31

Dwie ofiary – 1 Moj. 4:1-7

Poszukiwanie Pańskich klejnotów

Nagroda wiary i posłuszeństwa

Prowadzeni w dalekiej podróży – 2 Moj. 13:21-22

Nasz wielki Pomocnik – 1 Piotr 5:7

Uważajcie na Pana – Żyd. 12:3

Doświadczenie wiernych

Jezus chodzący po morzu

Korzyści wypływające ze smutku – Psalm 130:1

Wiara – Jan 4:50

Zwyciężanie zła dobrem

Dwie ofiary – Kowno

Obliczanie naszych dni – Psalm 90:12

Rozwijanie miłości do nieprzyjaciół – Łuk. 6:27

Niebezpieczeństwo wielkich złudzeń

Słowo Boże

Psalm 29:11

Ufność w Jehowie

Nagroda wiary i posłuszeństwa

Obłok świadków w zdobywaniu życia wiecznego

Próbowanie i doświadczanie wiernych

Prowadzeni w dalekiej podróży – wersja dłuższa

Umiarkowanie

Boska ufność i spoleganie

Nasz wielki pomocnik