Br. Bondyra Jan

Trwajcie w Słowie Moim – Jan 8:31-32

Nie będę się bał złego

Czy jestem uwolniony od grzechu?

Cóż mam czynić, aby odziedziczyć Zbawienie?

Wielki powód do dziękczynienia

Umarłszy człowiek, gdzież jest?