Br. Armstrong Ronald Edgar

Apostoł Paweł

Cienie Przybytku cz. 1 i cz. 2

Cóż oddam Panu?

Cierpienie

Jakub i Ezaw

Siedem Kościołów – Ezech. 3:4-5

Grunty ziemi

Egipt – Wrocław

Kamień węgielny

Egipt – Francja

Mądrość

Człowiek – stworzenie Boże

Jednorodzony Syn Boży

Kazanie na Górze

Królestwo Boże

List do Żydów

Na temat podróży do Nigerii

Przypowieści o talentach i grzywnych

Rybacy ludzi

Proroctwo Zachariasza

Pożądanie narodów

Izrael

Powrót Izraela cz. 1 i cz. 2

Opis wycieczki do Izraela

O Jezusie

Rachela

Restytucja

Uprzedzenie

W Nim żyjemy cz. 1 i cz. 2

Tajemnica

Saul i Szczepan

W dniach Noego

Spuścizna Prawdy

Ślub nazarejski

Siedem świeczników

Zakończenie konwencji

153 wielkie ryby (słabsza jakość)

Kilka słów o pracy w Afryce

Stół Pański

Zakończenie konwencji – Warszawa 1966 rok

Dawid, Salomon, Hiram

Drzewa (słaba jakość)

Wpływ Słowa Bożego na życie poświęconego dziecka Bożego

Nawrócenie Szawła

Szatan

Żyd. 2:17

Poświęcenie

Żydów 11 rozdział

Dawid Salomon i Hiram – 1979 rok

List do Żydów