Wrocław 2022 rok

Br. Urban Adam – Geneza błędu o tzw. Trójcy

Br. Szpunar Wiktor – Bóg w Biblii

Br. Nowicki Gabriel – Syn Boży według Biblii

Br. Ryppa Artur – Duch Święty według Biblii

S. Sidor Ewa – Historia Braci Polskich

Prezentacja Historia Braci Polskich