Stryków 2020 rok

Br. Urban Adam – Klasowość ludu Bożego

Br. Kwaśniewski Bogdan – Maluczkie Stadko

Br. Łotysz Michał – Wielka Kompania

Br. Nagórny Beniamin – Starożytni Godni

Br. Sellin Mirosław – Młodociani Godni

Br. Urban Marek – Quasi Wybrani

Br. Spadziński Janusz – Restytucjoniści

Br. Kaliszczyk Andrzej – Dzieci antytypowej Ketury