Rzeszów 2021 rok

Br. Kaliszczyk Andrzej – Strach

Br. Kwaśniewski Bogdan – Zakon Ducha

Br. Sellin Mirosław – Dlaczego nie należymy do ekumenii?

Br. Ślipek Jarosław – Kąsanie i pożeranie drugich

Br. Urban Adam – Znamię i liczba bestii

Prezentacja do pobrania – Znamię i liczba bestii

Br. Wardziński Piotr – Ochrona ludu Bożego w czasie ucisku – Psalm27:5