Katowice 2022 rok

Br. Sellin Mirosław – Grzeszenie językiem

Br. Szpunar Wiktor – Czy słyszysz melodię poranka?

Br. Ryppa Artur – Eli, Eli, lama sabahtani

Br. Spadziński Janusz – Głęboka nieświadomość świata w dniach obecności Syna Człowieczego