Uświęcenie Ezdr. 10:11

Br. Grochowicz Jan – Chrześcijanin w świecie

Br. Ryl Jan (T) – Świadczenie w świecie

Br. Piętka Paweł – Izrael a Jezus Mesjasz