Świadectwo Apostoła Pawła – 1 Tym. 2:3-6

Br. Sellin Mirosław – Który chce, aby wszyscy ludzie zbawieni byli

Br. Najderek Rafael – Który chce, aby wszyscy ludzie ku znajomości Prawdy przyszli

Br. Janke Frank – Albowiem jeden jest Bóg

Br. Kłosowski Sylwester – Jeden też Pośrednik pomiędzy Bogiem a ludźmi