Roczne godło 2009 rok – Orłówka

Br. Matiaszczuk Wołodymir – Definicja szczodrobliwości – praktyczne jej zastosowanie w Macedonii

Br. Chilczuk Oleksandr – Sytuacja w Jerozolimie i cel aktywności Apostoła Pawła w Koryncie

Ba. Matiaszczuk Anatolij – Potrzeba i warunki stosowania szczodrobliwości na tle ówczesnych potrzeb w Jerozolimie