Roczne godło 2007 rok – Orłówka

Br. Pacaraniuk Wasyl – Patrząc na Jezusa – Żyd.12:2

Br. Chilczuk Oleksandr – Uważajcie – Żyd. 12:3

Br. Matiaszczuk Wasyl – Ufajcie i oczekujcie – Izaj. 40:3