Przymioty Istoty Boga

Br. Wojtko Jakub – Wstęp. Różnica między przymiotami istoty a przymiotami charakteru

Br. Kubala Zbigniew – Osobowość Boga

Br. Przywara Ignacy – Cielesność

Br. Wróbel Piotr – Duchowość

Br. Łącki Piotr – Samoegzystencja

Br. Lewicki Zygmunt – Wieczność

Br. Czornij Piotr – Samowystarczalność

Br. Kosiński Zdzisław – Nieśmiertelność

Br. Piętka Paweł – Niewidzialność

Br. Jackowiak Jarosław – Jedność

Br. Wojtas Zbigniew – Wszechmoc

Br. Opałkowski Wojciech – Wszechwiedza

Br. Szpunar Ireneusz – Wszechobecność

Br. Bondyra Jan – Supremacja

Br. Sellin Ryszard – Niezgłębioność