Przymioty Istoty Boga

Br. Kuberek Leszek – Wieczność

Br. Żywicki Jerzy – Samowystarczalność

Br. Janke Frank – Nieśmiertelność

Br. Kłosowski Sylwester – Niewidzialność

Br. Najderek Rafael – Jedność

Br. Janke Frank – Wszechmoc

Br. Kuberek Leszek – Wszechwiedza

Br. Kłosowski Sylwester – Wszechobecność

Br. Żywicki Jerzy – Zwierzchnictwo

Br. Ryppa Artur – Niezgłębioność