Pracowitość

Br. Ozimek Piotr – Definicja pracowitości

Br. Bochniak Augustyn – Aktywność pracowitości

Br. Szpunar Leszek – Pracowitość, jej potrzeba i korzyści z niej wynikające

Br. Zenderowski Bogusław – Nadużycia, rozwój i nagrody pracowitości