Miłość

Br. Rzepkowski Leszek – Pobożność

Br. Pikor Antoni – Miłość braterska

Br. Ryl Alfred – Miłość bezinteresowna