Micheasz 6:8

Br. Piętka Paweł – Micheasz 6:8 – Sąd

Br. Czornij Piotr – Micheasz 6:8 – Miłosierdzie

Br. Kocot Marek – Micheasz 6:8 – Pokora