Józef – syn Jakuba

Br. Ryl Alfred – W domu ojca swego

Br. Ryl Otton – Niewolnik w Egipcie

Br. Szpunar Leszek – Władca na dworze faraona