Efez. 5:14

Br. Sułyja Władysław – Ocuć się, który śpisz

Br. Strojny Tomasz – I powstań od umarłych

Br. Ozimek Stanisław – A oświeci cię Chrystusa