Czy Wysokie Powołanie jest zakończone?

Br. Najderek Rafael – Wysokie Powołanie – wstęp

Br. Sellin Mirosław – Izajasz 66:7, Obj. 7:1-3

Br. Ryppa Artur – Jan 9:4

Br. Kłosowski Sylwester – Oracz – Amos 9:13

Br. Żywicki Jerzy – Psalm 149:5-9

Br. Kłosowski Sylwester – 1 Kor. 10:6-11

Br. Janke Frank – Ezech. 44:1-2

Br. Ryppa Artur – Zabici przed ołtarzem

Br. Janke Frank – Koniec spłodzenia

Br. Kłosowski Sylwester – Godzina Żęcia

Br. Kuberek Leszek – Godzina pokuszenia

Br. Sellin Mirosław – Ci nie popieczętowani