Cuda w Biblii

Br. Marczewski Adam – Definicja cudu i przykłady ze Starego Testamentu

Br. Ryl Zbigniew – Cuda naszego Pana

Br. Sellin Ryszard – Cuda Boga i szatana – jak je rozróżniać?