Boska wszechmoc

Br. Żywicki Jerzy – Oko, które nigdy nie śpi

Br. Sellin Mirosław – Ucho, które się nigdy nie zamyka

Br. Janke Frank – Ramię, które nigdy nie jest zmęczone

Br. Ryppa Artur – Miłość, która nigdy nie opuszcza