1 Kor. 1:30

Br. Zwiernik Lech – Jezus Mądrością

Br. Przywara Ignacy – Jezus Sprawiedliwością

Br. Kucharz Janusz – Jezus Poświęceniem

Br. Wojtko Jakub – Jezus Wybawicielem