Wormacja 2018 rok

Pierwszeństwo Jezusa

Znaczenie Objawienia 

Złoty cielec

Kamienie obrażenia czy kamienie podnoszenia 

Filip Melanchton

Znaczenie sumienia w życiu Marcina Lutra