2021 rok

powrót
Styczeń
Br. Zelent Włodzimierz – Noworoczne rozważania

Br. Skiba Stanisław – Kaz. Sal.12:1

Br. Spadziński Janusz – Cudotwórca

Br. Stopiński Adam – Modlitwa Salomona – cz. 1

Br. Piotrowski Marek – Pobożność – cz. 1 i cz. 2

Br. Wardziński Dawid – Dziesięć słów dających życie – cz. 2

Luty
Br. Zelent Włodzimierz – Pokój

Br. Lewicki Marian – 2 Kor. 10:4-5

Br. Skiba Stanisław – Niewiasty z Biblii

Marzec
Br. Spadziński Janusz – Bezsilność ludzkości wobec przekleństwa

Br. Stopiński Adam – Czy jestem w wieczerniku razem z Panem?

Br. Wardziński Dawid – Jezus i dzieci

Kwiecień
Br. Zelent Włodzimierz – Obj. 1:18

Br. Lewicki Marian – Śmierć i zmartwychwstanie

Br. Spadziński Janusz – Ucieczka z Egiptu

Prezentacja – Przejście przez Morze Czerwone

Maj
Br. Stopiński Adam – Modlitwa Salomona – cz. 2

Br. Wardziński Dawid – Dziesięć słów dających życie – cz. 4

Br. Lewicki Marian – 2 Piotr 3:10

Br. Ryl Józef – Sposób przyjmowania Prawdy jak Próba – cz. 1 i cz. 2

Czerwiec
Br. Skiba Stanisław – Miłość

Br. Spadziński Janusz – Opieka naszych Aniołów

Lipiec
Br. Lewicki Marian – Chwytanie się żywota – 1 Tym. 6:12

Br. Wardziński Dawid – Dziesięć Słów dających życie – cz. 4

Br. Zelent Włodzimierz – Przyp. Sal. 23:7

Sierpień
Br. Spadziński Janusz – Strach

Br. Skiba Stanisław – Biblia

Br. Stopiński Adam – Modlitwa Salomona – cz. 3

Październik

Br. Spadziński Janusz – Boskie ręce

Br. Szpunar Wiktor – Ślepa plamka

Br.Szpunar Wiktor – Praktyczne życie według nauki Chrystusa

Br. Stopiński Adam – Jan 5:30

Br. Skiba Stanisław – Br. Russell – Posłannik Paruzji

Br. Lewicki Marian – Br. Johnson – Posłannik Epifanii

Listopad
Br. Stopiński Adam – Przystojność i porządek

Br. Spadziński Janusz – Szatańskie więzienia umysłów i serc

Br. Skiba Stanisław – Zniechęcenie

Br. Wardziński Dawid – Wybory Sług

Grudzień
Br. Lewicki Marian – Łuk. 15:1-10

Br. Urban Adam – Wieża Babel – cz. 1 i cz. 2

Br. Spadziński Janusz – Zazdrość, ambicja i bunt – Jak. 3:16 cz. 1

 

Br. Lewicki Marian – Rzym. 9:21

Br. Zelent Włodzimierz – Izajasz 26:3

następny rok – 2022