2019 rok

powrót
Styczeń
Br. Stopiński Adam – Wzburzanie gniazda

Br. Wardziński Dawid – W sprawach Pana mego ja być muszę

Br. Spadziński Janusz – Wdzięczność i ufność – spojrzenie wstecz

Br. Skiba Stanisław – Wizyta trzech królów u Jezusa

Br. Ozimek Stanisław – Manna na puszczy – cz. 1 i cz. 2

Luty
Br. Lewicki Marian – 2 Piotr 1:10-11

Br. Stopiński Adam – Pochwała pokory, która jest fundamentem wszelkiej świętości

Marzec
Br. Wardziński Dawid – Miasta ucieczki

Br. Urban Adam – Niezrozumiałość poświęcenia – cz. 1 i cz. 2

Br. Lewicki Marian – Żyd. 13:5

Br. Wardziński Dawid – Pamiątka śmierci Jezusa

Br. Skiba Stanisław – Apostoł Piotr

Kwiecień
Br. Spadziński Janusz – Rzym. 5:10

Br. Stopiński Adam – Powołanie Młodocianych Godnych – cz. 1

Prezentacja – Powołanie Młodocianych Godnych cz. 1

Br. Lewicki Marian – Odpowiedzi na pytania

Maj
Br. Zelent Włodzimierz –Przyp. Sal. 3:5-6

Br. Zelent Włodzimierz – Co należy czynić, aby zapracować na Zbawienie?

Br. Lewicki Marian – Pobłażliwa miłość Boża

Czerwiec
Br. Skiba Stanisław – Samuel

Br. Spadziński Janusz – Pięćdziesiątnica

Lipiec
Br. Stopiński Adam – Powołanie Młodocianych Godnych – cz. 2

Prezentacja Powołanie Młodocianych Godnych_cz_2

Br. Wardziński Dawid – Chrześcijanin spoglądający na węża

Br. Spadziński Janusz –Szarańcza

Sierpień
Br. Lewicki Marian – Przyzwyczajenia dobre i złe

Br. Br. Skiba Stanisław – Żniwo

Br. Stopiński Adam – Beniamin – typ i antytyp

Wrzesień
Br. Wardziński Dawid – Pożądanie – Jak. 1:14-15

Br. Lewicki Marian – Pieśni Sal. 2:15

Br. Skiba Stanisław – Chluba – Jer. 9:23-24

Br. Lewicki Marian – Odpowiedzi na pytania

Październik
Br. Ryl Paweł –  Paweł w Aeropagu

Br. Ryl Paweł – Złoto z Ofir

Br. Spadziński Janusz – Mat. 6:31-34

Br. Wardziński Dawid – Br. Russell – antytyp Dawida

Br. Stopiński Adam – Br. Johnson – antytyp Salomona

Listopad
Br. Skiba Stanisław – Nominacje Sług

Br. Lewicki Marian – Ważność naszych serc

Grudzień
Br. Szpunar Wiktor – Cudowna Boża Łaska – cz. 1 i cz. 2

Br. Spadziński Janusz – Szczepan – cz. 1

Br. Wardziński Dawid – Należne podziękowanie i cześć naszemu Królowi

Br. Skiba Stanisław – Jan Chrzciciel

Br. Spadziński Janusz – Szczepan – cz. 2

Br. Stopiński Adam – Psalm 116:12-14

następny rok – 2020