Susiec 2006 rok

Wstęp.

1. Ter. Prawda podaje, że za granicą może służyć pielgrzym lub na polecenie opiekuna pielgrzym pomocniczy. Na jakiej podstawie jedzie ze służbą zagraniczną do Brazylii Ewangelista?
2. Psalm 98:8 czy to oznacza, że my mamy klaskac po śpiewaniu pieśni?
3.
Dlaczego po śmierci Br. Hedmana przedstawiciele zaczęli podpisywać swoje sprawozdania tylko: Przedstawiciel, np. Br. Roberts, Br. Woźnicki, obecnie powrócono z powrotem do podpisu: Pielgrzym i Przedstawiciel, jak podaje ostatnia Ter. Prawda. Proszę o wyjaśnienie, dziękuję.
4.
Bracie Woźnicki, co rozumiemy przez termin: Sługa Prawdy na czasie? Tylko Wodza, tylko Opiekuna, czy Wodza i Opiekuna jednocześnie?
5.
Bracie Woźnicki, w ubiegłym roku na konwencji w Suścu mówiłeś, że wykładami na obozie w Łosińcu służą Bracia Ewangeliści i Pielgrzymi. Dlaczego pierwsze dwie usługi ma Brat Opałkowski, a który jest tylko Starszym w Zborze poznańskim. Proszę o krótkie wyjaśnienie. Dziękuję.
6.
Czy na zebraniu interesowym w Epifanii do punktu przedstawionego przez przewodniczącego, można zgłaszać więcej, niż jeden wniosek i czy te wnioski mają być uzasadnione, na czym polega różnica pomiędzy nowo zgłoszonym wnioskiem?
7.
Czy autor wniosku odrzuconego przez Zbór może czuć się obrażonym ma innego Brata, bo jego wniosek został przyjęty?
8.
Czy aniołowie są doskonałymi?
9.
Jak powinniśmy zachowywać się w modlitwie? (Br. Pielgrzym w czasie modlitwy rozgląda się, podnosi głowę do góry, byłem uczony przez rodziców, aby pochylić głowę, zamknąć oczy, co na to może nasze dzieci i młodzież?)
10.
Jak kiedyś szatan został uwięziony w atmosferze ziemskiej, to czy ma wpływ na ludzi w kosmosie?
11.
Do jakiego okresu odnoszą się słowa Psalmu 2:8?
12.
Uprzejmie proszę o odpowiedź: Jak mają zachowywać Bracia Diakoni, Starsi, Ewangeliści Pielgrzymi od 10 stycznia 2007 roku wobec powszechnego obowiązku służby wojskowej w wieku do lat 60.
13.
Czy nasz Ruch może liczyć i czy jest to już zatwierdzone, że ci Bracia są zwolnieni od tej służby ze względu na urząd kapłański?
14.
Czy klasa Młodocianych Godnych jest jeszcze pod wyrokiem adamowym? Jakie stanowisko zajmuje ona przed Bogiem? Czy ze względu na Młodocianych Godnych jest nałożone embargo na zasługę Jezusa?