Spis pytań Wrocław 2005 rok

Informacje
1.
Drogi Bracie, 3 Moj. 16 rozdział mówi o ofiarach Dnia Pojednania, cielec i kozioł Pański, krew ich była wnoszona do Świątnicy Najświętszej, a kozioł Azazela był wypuszczany na puszczę, po przebraniu Najwyższego Kapłana ofiara całopalona, dwa baranki. Natomiast w 4 Moj. 9:7-11 mówi o ofiarach całopalonych, śniednych i dodatkowo o ofierze za grzech kozła z kóz. Mam pytanie: czy te ofiary z 3 Moj. 16-go rozdziału i 4 Moj. 29:7-11 były składane w tym samym dniu, to jest 10-gom Tishri i czy mięso i wnętrzności z kozła składanego na ofiarę były palone za obozem, jak inne ofiary za grzech?
2.
Czy Siostry muszą mieć przykrytą głowę podczas całego zebrania czy tylko podczas modlitwy?
3.
Proszę o wyjaśnienie tekstu 1 Moj. 3:15. Czy to chodzi o niewiastę Ewę, czy Marię?
4.
Czy jest właściwe chodzić w kolporterkę od drzwi do drzwi, czy rozdawać literaturę, ulotki różne po ulicach oferując przechodniom przechodzącym, czy może nie jest to forma na czasie taka praca?
5.
Co znaczy trzymanie siedem gwiazd w prawej ręce naszego Pana?
6.
Kto był trzymany w ręce naszego Pana, gdy jeden członek jednej gwiazdy zwalczał drugiego członka tej samej gwiazdy, jako np. Luter zwalczał Zwingli’ego, a prawda o znaczeniu Wieczerzy Pańskiej i do końca życia trzymał się mszy. On i inni członkowie gwiezdni zwalczali Hubmajera i prawdę o prawdziwym nawróceniu się w chrzcie dorosłych? Jak rozumieć Brata usprawiedliwienie Lutra i innych członków gwiezdnych w tej negatywnej postawie, że Pan nie dał im zrozumieć tej prawdy, któą zwalczali lub jej nie przyjęli, bo tak Brat usprawiedliwiał ich w odpowiedzi na takie samo pytanie zadane wcześniej na konwencji we Wrocławiu w 2001 roku. Jak Pan mógł dać zrozumienie jednemu członkowi gwiezdnemu a drugiemu nie w tym samym czasie? Zwingli’emu dał zrozumieć Wieczerzę, Lutrowi nie dał, chociaż był reformatorem i szafarzem Prawdy o usprawiedliwieniu z wiary przeciwko błędom papiestwa w tym rzymskim kościele.
7.
W 1992 roku na konwencji w Warszawie, podczas sesji ekonomicznej, była podana informacja, że wkrótce zostanie wydana broszurka w języku rosyjskim pod tytułem: II AG Biblii (drugie piekło Biblii), która dotychczas nie została wydana, mimo, że postanowiona. Wydani już broszurę pod tytułem Pierwsze AG – Pierwsze piekło. Czy będzie ona wydana i kiedy? Otrzymujący pierwszą broszurkę Pierwsze piekło pytają, czy jest więcej, niż jedno piekło? To jest pytanie dotyczące rosyjskiej wersji. Broszurka w języku rosyjskim.
Pytania Wrocław 2005 rok