Spis pytań Wrocław 2004 rok

1. Drogi Bracie, moje pytanie dotyczy Psalmu 102:19. Br. Johnson, kiedy mówi o przyszłych istotach, które będą stwarzane w przyszłości, nie cytuje tego wiersza. Proszę o wytłumaczenie.
2.
Drogi Bracie, opuszczam czasami zgromadzenie macierzystego zboru, którego jestem członkiem, a to z tego powodu, że goszczę u mej rodziny, która wyjechała za chlebem, bo u nas go nie ma. Przy okazji idę z nimi do zboru na zebrania, do którego oni należą. W moim macierzystym zborze jestem aktywna, chodzi tu o badania bereańskie, np. tomów lub Teraźniejszej prawdy. Pytanie: czy mam prawo uczestniczyć aktywnie w takich badaniach? Wiem, że Brat prowadzący na pewno mnie nie powoła, ale czy mogę zgłaszać się na ochotnika? Przepraszam bardzo Brata za taki długi wstęp.
3.
Proszę o podanie kilka informacji o pracy Ruchu epifanicznego w Danii. Ile osób pozostało w Zborze, w którym był Br. Nielsen? Kto go obecnie zastępuje? Czy jest taka potrzeba itd.? Dziękuję.
4.
Drogi Bracie, rozumiem kwestię, w jaki sposób ożywione usprawiedliwienie kładło embargo na okup Jezusa i że wszyscy spłodzeni z Ducha muszą zakończyć swój bieg (co już nastąpiło), aby okup mógł być zastosowany za świat. Jednak w Teraźniejszej Prawdzie znalazłem myśl, że usprawiedliwienie Młodocianych Godnych również kładzie embargo na okupie i ta klasa musi zakończyć swój bieg, aby okup był zastosowany za świat. W związku z tym zostaje pytanie: czym różni się usprawiedliwienie Poświęconych Obozowników Epifanii od usprawiedliwienia Młodocianych Godnych, skoro Poświęceni Obozowcy Epifanii będą mogli żywo przejść do widzialnej fazy Królestwa i ich usprawiedliwienie nie kładzie embarga na okup? Nie chodzi mi o kwestię zmartwychwstania obu klas, bo to rozumiem, tylko o kwestię: usprawiedliwienie obu klas a embargo na okup. Proszę o wyjaśnienie tej kwestii. Dziękuję za odpowiedź.
5.
Bracie Woźnicki, proszę o krótkie wyjaśnienie, dlaczego odbyło się głosowanie w Domu Biblijnym przez delegatów, zwołanych przez Br. Davis’a, którzy wybierali Wodza ludu Bożego pomiędzy Br. Davis’em a Br. Herzig. Jaka jest podstawa biblijna takiego głosowania? Dziękuję za wyjaśnienie.
6.
Dlaczego obchodzimy Pamiątkę śmierci Pana Jezusa, skoro wiemy, że przyszedł. 1 Kor. 11:26.
7.
Łuk. 22:31. Proszę o szersze wyjaśnienie, dlaczego szatan wyprosił nas, aby odwiewał jako pszenicę?
8.
2 Moj. 20:5,6. Proszę o wyjaśnienie, proszę podać przykłady ludzi, którzy stosowali nieprawości ojców nad synów w trzecim i czwartym pokoleniu, a czyniący miłosierdzie nad tysiącami tych, którzy miłują i strzegą przykazania.