Spis pytań Velbert 2014 rok

1. Czy mógłbyś mi wytłumaczyć Drogi Bracie Woźnicki, co przedstawia w Przybytku Zgromadzenia na puszczy Brama?
2. Czy Maria miała tylko jednego syna Jezusa? Czyje były pozostałe dzieci Józefa czy ich wspólne?
3. Drogi Bracie Woźnicki, czy możesz wytłumaczyć ten tekst: 1 Kor. 7:14? Jak jest usprawiedliwiony niewierny mąż czy żona przez poświęconego współmałżonka, jeśli mąż jest pijakiem, przeszkadza poświęconej żonie, albo małe dziecko, które nie potrafi ocenić tych wszystkich spraw religijnych?
4. Drogi Bracie. Czy aby wejść na gościniec Świątobliwości trzeba się poświęcać? Izaj. 35:8.
5. Daniel 12:5. O kim tu jest mowa i gdzie ten werset jest wyjaśniony w literaturze Prawdy?
6. Dlaczego nie ma przekazu zebrań świadectw przez internet?
Pytania Velbert 2014 rok