Spis pytań Velbert 2010 rok

1. Drogi Bracie Woźnicki. Proszę wyjaśnić mi następujące pytanie. Czy to jest Zbór, gdy jest tylko 5 czy 7 osób? Czy można się tam rozwijać czy nie lepiej jest być w dużym Zborze? Serdecznie dziękuję za odpowiedź.
2. Jak zrozumieć znaczenie wersetu Ew. Jana 14:10,11?
3. Jak powinniśmy w obecnych przesiewaniach zachować się, czyli jak mamy ostać się w przesiewaniach?
4. Jaka jest różnica zmartwychwstaniem a z martwych wzbudzeniem?
5. Bracie Woźnicki. Proszę o odpowiedź na następujące pytanie. Z góry dziękuję. Jak powinniśmy spędzać wolny czas, kiedy się regularnie spotykamy? Czy niegrzeszna światowość i towarzyskość sprzyja do rozwijania poświęcenia?
6. Czy osoby, które stoją w Prawdzie, studiują i starają się żyć według znajomości i według zasad i zarządzeń, a nie czynią tego, co większość robi, czy mamy prawo w jakiś sposób wymuszać na nich, aby czyniły to, co inni czynią? Dziękuję za odpowiedź.
7. Czy nie jest obowiązkiem Braci Starszych w Zborze, aby mówili o chorobach ich owiec, które widzą, że chorują, czy lepiej jest nic nie mówić, aby była cisza i harmonia w Zborze?
8. Czy to ma sens już dzisiaj studiować po niemiecku, męczyć się, aby się przygotować do przyszłej pracy do tego narodu? Czy Pan później nie udzieli nam w cudowny sposób tych zdolności? Czy ten naród pozna Prawdę w niedalekiej przyszłości? Dziękuję za odpowiedź.
9. Czy stuletnie próby doświadczenia i próby w Królestwie Izajasza 65:20 mają charakter osobisty czy społeczny? Jeżeli społeczny, czy początek był już w latach 1908 do 1911 i 2008 do 2011?
Pytania Velbert 2010 rok