Spis pytań Susiec 2005 rok

1. Czy Pańska reguła Żyd. 7:7 odnosi się do klasy ludu Bożego w ich relacjach nauczania, czy do Opiekuna LHMM? Gdzie to podaje Teraźniejsza Prawda?
2. Czy właściwe jest modlić się i śpiewać pieśni przychodząc na czyjś grób?
3.
Jeśli Brat w zborze nie został obrany na Starszego, to jak może pouczać lud Boży w urzędzie Ewangelisty lub Pielgrzyma? Proszę o wyjaśnienie co mówi Biblia na temat wchodzenia w cudzy urząd? 1 Piotr 4:15.
4.
Bracie Piotrze, proszę odpowiedzieć na poniższe pytania. Czy Brat odmawiający wyboru na Diakona Zborowego może i powinien wygłaszać szkoły prorocze, wykłady próbne w Zborze?
5.
Czy prawidłowa sytuacja ma miejsce, kiedy Brat, który odmawia od kilku lat przyjęcia stanowiska Starszego w zborowego w wyborach sług, pełni służbę Ewangelisty ŚRME.
6.
Jakie formy działalności zborowej dla dzieci i młodzieży doradzałby Brat w dużym zborze Pana, gdzie jest dużo młodych osób? Np. godne polecenia są: specjalne zebrania dla dzieci prowadzone w niedziele w czasie badania zborowego prowadzone przez Siostry. Specjalne badania bereańskie dla dzieci i młodzieży poza ogólnym zebraniem Zboru. Specjalne wykłady lub badania bereańskie dla młodzieży poza ogólnymi zebraniami Zboru. Specjalne zebrania dyskusyjne dla młodych.
7.
Proszę Brata o wyjaśnienie określeń takich wyrażeń, jakie znajdujemy w Teraźniejszej Prawdzie przy opisie łask społecznych, takich jak subojcostwo, subsynostwo, submałżeństwo itd.
8.
Czy Szymon Cyrenejczyk niósł samodzielnie krzyż za Jezusem? Czy tylko tylną część belki? Łuk. 23:26, Mar. 15:21.
9.
Czy można poświęconą Siostrę powoływać do modlitwy na badaniach bereańskich lub przed wykładem, np. w sytuacji, kiedy ten sam Brat musiałby być powoływany do modlitwy kilka razy?
10.
Obj. 9:15. I zostali uwolnieni czterej aniołowie, którzy byli przygotowani na godzinę, na dzień itd. Należy rozumieć, że trzecia część ludzi na ziemi zginie w ucisku?
11.
Co się stało z Nowym Stworzeniem, gdy zmartwychwstało w naturze Boskiej? Jak ta sprawa wygląda w stosunku do Wielkiej Kompanii? Jak to wyglądało z tymi, co poszli na wtórą śmierć?
12.
Biblia mówi, że Nowe Stworzenie nie grzeszy. Jak to należy rozumieć?
Pytania Susiec 2005 rok