Spis pytań Poznań 2012 rok

1. Br. Jolly na konwencji w 1975 roku (jest to stronie wewnętrznej naszej strony) w odpowiedzi na pytania powiedział: większość Poświęconych Obozowników Epifanii przejdzie żywo do Królestwa. Natomiast w 1971 roku (cytowana odpowiedź w najnowszej TP) odpowiada, że umrą. Którą odpowiedź powinniśmy uważać za właściwą?
2.
Czy właściwym jest modlić się o zdrowie Braci? Jak rozumieć tekst z 3 Jana 1:2?
3.
Pytanie dotyczy Pokarmu dla myślących Chrześcijan ze strony 84. Które fragmenty Pisma Świętego zdają się uczyć, że w czasie Dnia Pańskiego będzie mieć miejsce ujawnianie się Świętych przemienionych w duchowe ciała jako ludzi w ziemskich ciałach w celu nauczania ludzi? Czy autor podał gdzieś takie fragmenty? Czy to już mogło się wydarzyć?
4.
Co oznacza Psalm 72:15: I będzie żył, a dawać mu będą złoto sabejskie, ustawicznie się za nim modlić będą, cały dzień błogosławić mu będą? Jeżeli tym Królem jest Chrystus, to jak rozumieć modlenie się za nim?
5.
Czy Starożytni i Młodociani Godni podlegają próbie podczas Małego Okresu, gdy szatan będzie ponownie rozwiązany na krótki czas? Czy oni muszą też przejść przez tę próbę, aby otrzymać życie wieczne?
6.
Czy Chrystus, Kościół, a także Starożytni i Młodociani Godni będą zajmować się ludzkością po Tysiącleciu?
7.
Co należy uczynić z chlebem i winem, który został na talerzy i w kielichu po wieczerzy Pańskiej? Czy dzieci będące na uroczystości w tym dniu, ale już po uroczystości, mogą spożywać pozostały na talerzu chleb? Bardzo dziękuję.
8.
W artykule z TP pod tytułem: Kościół kompletnie zorganizowany w ostatnich paragrafach jest stwierdzone mniej więcej tak: Pan nie posługuje się między innymi Towarzystwami ani zarządami i przewidzianej funkcji Kościoła. Jak to się ma do Towarzystwa stworzonego przez Brata Russella lub zarządu Świeckiego Ruchu Misyjnego? Dziękuję.
9.
Jest Zbór, w którym są Pielgrzymi i jednocześnie są Starszymi w danym Zborze. Gdy są wybory, to głosują przeciwko sobie na Starszego. Czy nie powinno być tak, że Pielgrzym powinien powiadomić Przedstawiciela, który ma pieczę nad Pielgrzymami i powiedzieć o winie danego Pielgrzyma, i wówczas głosować przeciwko temu Pielgrzymowi, który jest kandydatem na Starszego? Dziękuję za odpowiedź.
10.
Drogi Bracie. Czy Zbór powinien obchodzić rocznicę śmierci Posłanników: Br. Russella i Br. Johnsona? A może jest to czczenie aniołów i nie powinniśmy obchodzić?
Pytania Poznań 2012 rok