Spis pytań Poznań 2004 rok

1. Czy jest właściwym obchodzenie Pamiątki śmierci naszego Pana o godzinie 18-tej czasu letniego, czy też powinniśmy ją obchodzić o godzinie 19-tej, czas zimowy 18-ta? Dziękuję za odpowiedź.
2. Ewangelia Jana 3:18: Kto wierzy weń, nie będzie osądzony; ale kto nie wierzy, już jest osądzony, iż nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego.
3. Proszę o wyjaśnienie, czy obecnie poświęcający idą drogą wąską, czy drogą samozaparcia? Od kiedy droga wąska była aktualna?
4. Drogi Bracie Woźnicki, proszę odpowiedzieć na pytanie: Czy obecnie szatan posiada władzę nad śmiercią w stosunku do niepoświęconych, do ludu Bożego poświęconego a także czy miał władzę śmierci nad Kościołem Chrystusowym? Niektórzy umierali na stosie, czy my obecnie umieramy, czy zasypiamy? Żyd. 2:14, Jan 12:31, Rzym. 6:23.
5. Treść pytania nie została wcale podana.
Pytania Poznań 2004 rok