Spis pytań Poznań 1997 rok

1. Czy właściwym jest rozliczać się w Urzędzie Skarbowym z darowizny na pracę Pańską? Proszę o krótką odpowiedź.
2. Czy pielgrzym lub ewangelista nie zostanie wybrany w macierzystym Zborze na Starszego może usługiwać jako Sługa kościoła powszechnego? Czy sługa kościoła powszechnego musi być starszym zborowym?
3. Od którego roku klasa Młodocianych Godnych wyszła na widownię? Jako jednostki i jako klasa?
4. Drogi Bracie, proszę o wyjaśnienie wersetu 4 Moj. 9:5, 3:11 szczególnie. Pomiędzy dwoma wieczorami. Wiemy, że oba wieczory miały być 14 Nisan, więc jakie godziny obejmowały dwa wieczory? 2 Moj. 29: 39.
5. Jer. 16:16. Czy holokaust miał głównie na celu zgromadzenie narodu żydowskiego do Izraela? W Ameryce i Rosji było dwukrotnie więcej Żydów, aniżeli w Europie.
6. Zach. 12:7
7. Jer. 35:6-9.
8. Ozeasz 1:2
9. Czy Mały Okres jest też próbą dla Aniołów? Czy jest możliwe, aby ci z tych aniołów, którzy do Małego Okresu będą trzymać się z szatanem by przeszli na stronę Boga w Małym okresie, odwrotnie czy aniołowie, którzy do Małego Okresu dochowają wierności Bogu mogą upaść i przejść na stronę szatana?
10. Proszę wytłumaczyć, do której klasy owiec należą Niby Wybrańcy?
11. 2 Moj. 6:3 mówi o Jehowie. Dlaczego nie słychać w wykładach tego imienia?
12. Proszę odpowiedzieć nam, w jakich szatach jest obecnie Jezus – lnianych czy ozdobnych?
13. Czy ustanowienie Pamiątki śmierci Jezusa Pana, Jego ukrzyżowania pod pełnią księżyca ma jakieś głębsze typiczne znaczenie?
14. Czy nasze obchodzenie Pamiątki śmierci Pana powinno być również pod pełnią księżyca?
15. List Jakuba 5:16 podaje myśl: wyznawajcie jedni przed drugimi upadki. Czy w takim przypadku błędem jest, aby dany Brat lub dana Siostra zeznała się w obecności innego Brata czy też innej Siostry ze swoich upadków? nie korzystając w przywileju zeznania się przed wszystkimi Siostrami i Braćmi, tylko przed wybranymi przez siebie osobami? Czy Pismo święte podaje teksty, które by świadczyły, że przed zborem trzeba się zeznać przed całym zborem?
16. Dlaczego ofiary Kaina przed Bogiem nie zostały uznane?
17. Czy w małżeństwie, gdzie mąż i żona są poświęconymi w Prawdzie, czy powinna istnieć zazdrość, choćby minimalna, Szt. Biblijny 78 – pomoce zapewniające szczęście małżeńskie, chodzi tu o zazdrość żony o męża lub odwrotnie.
18. Gdzie w Objawieniu mówi Biblia, że podczas powołania Kościoła 144000 na ziemi miały panować znośne warunki? Gdzie w innym miejscu mówi o tym Biblia? Dziękuję za odpowiedź.
19. Czy Przyp. Sal. 10:3 dotyczy głodu duchowego czy fizyczny? Czy Bóg taką próbę może dopuścić, by ktoś z ludu Bożego cierpiał głód fizyczny, np. umarł z głodu?
20. Dlaczego w 2 Kron. 6:38 jest wymieniona ziemia, miasto i Przybytek a w 2 Kron. 6:34 tylko miasto i Przybytek? 1 Król 8:44 czy ma to jakieś znaczenie w pozaobrazie, jeśli tak to jakie?
21. Drogi Bracie, proszę wytłumaczyć, do której godziny począwszy od 18-tej można obchodzić Pamiątkę? Czy można to uczynić, jeśli zajdą okoliczności również do 18-tej następnego dnia według naszej rachuby, lecz 14-go Nisan?
22. Proszę o zharmonizowanie przypowieści zawartych w Przyp. Sal. 26:4,5.
23. Mat. 20:16. Proszę o wytłumaczenie, kim są powołani a kim wybrani?
24. Czy istoty duchowe są niewidzialne z powodu niewidzialności czy z niemożności widzenia?
25. 1 Kor. 11:5 Czy nakrywanie głowy przez Siostrę zobowiązuje tylko w kościele, zborze, czy też w innych miejscach?
26. Często słyszałem na wykładach, że przy poświęceniu Pan nam daje czystą białą kartkę, a my sie podpisujemy i nie pamięta przeszłych w świecie doświadczeń i różnych grzechów. Ja po poświęceniu przeszłam bardzo przykre doświadczenia i często przypominało się, że to jest jakoby kara za grzechy w świecie. Jak to się ma w świetle Biblii?
27. W naszym zborze znajduje się Brat, który został wybrany na Diakona. Ale na pytanie: dlaczego nie prenumeruje Teraźniejszej Prawdy odpowiedział, że on nie będzie abonował, sekciarskiego pisma. W związku z tym czy taki brat może być Diakonem w naszym Zborze. Proszę o odpowiedź. Dziękuję.
28. Osoby kalekie, bez rąk i bez nóg, które przejdą do Królestwa na żywo, w jaki sposób otrzymają ręce, nogi czy natychmiastowo, czy w sposób stopniowy w miarę poznania Prawdy?
29. Gdy Brat Johnson rozumiał już, że pieczętowanie na czołach Maluczkiego Stadka skończyło się w kwietniu 1916 roku, to nie wiedział, kiedy zakończy się pieczętowanie ich serc. Proszę o krótkie oświadczenie, co to jest pieczętowanie serc, kiedy ono się skończyło?
30. Dz. Ap. 21:10 jest mowa o proroku imieniem Agabus. Kim był ten prorok, czy on znał Jezusa?
31. W moim specjalnym ślubie czytamy, że należy opierać się wszystkiemu, co ma związek z okultyzmem. Czy radiestezja i bioenergia mają związek z okultyzmem?
Pytania Poznań 1997 rok