Spis pytań Miętne 2012 rok

1. Proszę o wytłumaczenie proroctwa Ezechiela 37:26. Jak to jest możliwe, szczegółowo, np. z kim przymierze, co to za przymierze, od kiedy itd.? bardzo dziękuję za odpowiedź.
2.
Jakie są dowody, że Bóg odjął łaskę od poświęconego dziecka Bożego? Dziękuję za odpowiedź.
3.
Czy lud Boży może praktykować kremację zwłok?
4.
Czasami pojawia się zwrot: konwencja Świeckiego Ruchu Misyjnego Epifania. Czy w świetle wypowiedzi Br. Johnsona taki zwrot jest poprawny? Czy Świecki Ruch Misyjny ma rolę organizatora konwencji? Dziękuje za odpowiedź.
5.
Niedawno zaczęłam czytać Biblię, stwierdziłam, że chcę przeczytać całą, jak również przeanalizować, jednak nie zauważyłam żadnego wersetu, który mówiłby o tym, jakim językiem porozumiewaliby się ze sobą Adam i Ewa, gdy byli w ogrodzie Eden, jak również gdy znaleźli się poza nim. Bardzo dziękuję za odpowiedź.
6.
Czy członek klasy Młodocianych Godnych, gdy straci swe stanowisko w tej klasie, może być jeszcze członkiem klasy Poświęconych Obozowców?
7.
Czy może być tak, że ktoś traci stanowisko w klasie, a nie traci swego poświęcenia?
8.
Drogi Bracie Woźnicki, jestem młodą Siostrą wychowaną na zasadach Prawdy i chcę się dowiedzieć, 1. jak zachować się na weselu światowym lub ludu Prawdy, gdzie są tańce, muzyka, ewentualnie alkohol? 2. Czy można korzystać z tzw. Facebook-a, gdy widzi się niemądre dyskusje, zdjęcia a nawet przekleństwa? Uczestniczą nawet w tym słudzy – starsi i ewangeliści. Dziękuję za odpowiedź.
Pytania Miętne 2012 rok