Spis pytań Leszno 2012 rok

1. Czy zbór powinien dopuścić do badania Braci Diakonów, którzy są niestosownie ubrani (swetry, bluzy, itp.)? Starsi Zboru przestrzegają, a Diakoni nie mogą? Proszę o odpowiedź (sprawa dotyczy przewodniczenia).
2. W jakim stanie zostaną wzbudzone w Tysiącleciu niemowlęta oraz dzieci, które zmarły w młodym wieku? Czy wstaną w takim wieku, w jakim zasnęły i dalej będą wychowywane przez swoich rodziców, czy wstaną w sile wieku zdolni pojąć istotę poświęcenia. Dziękujemy za odpowiedź.
3. Bracie Woźnicki. Czy przedstawione w wykładzie Br. Marka Urbana myśli, że Br. Ralf Herzig jest Opiekunem Wykonawczym LHMM, a Br. Piotr Woźnicki jest przedstawicielem Opiekuna Wykonawczego są kompletne?
4. Czy nie należałoby rozumieć, że Pański punkt widzenia na Świecki Ruch Misyjny Epifania i światowy punkt widzenia powinny być wyraźnie rozróżniane przez lud Boży, przy czym oba są potrzebne, aby działalność Ruchu mogła postępować i przebiegać bez zakłóceń?
Pytania Leszno 2012 rok