Spis pytań Kowno 2010 rok

1. Król Nabuchodonozor, kiedy stracił rozum, czy to było od Boga? Jak pomóc takim ludziom, którzy są niezdrowi psychicznie?
2. Kiedy człowiek jest umierający, jak trzeba się zachowywać, czy trzeba mówić jakąś modlitwę? Jaką modlitwę trzeba mówić na pogrzebie, czy stawiać świeczki?
3.
Jak trzeba żałować za grzechy?
4.
W czasie poświęcenia, jakie grzechy Bóg przekreśla? Czy wszystkie grzechy, jakie robiliśmy w świecie przed poświęceniem?
5.
Czy ludzie niepoświęceni mają taką sama opatrzność, jak ludzie poświęceni i ochronę w czasie różnych kataklizmów od powodów, trzęsienia ziemi, powodzi, a jeśli nie, to dlaczego?
6.
Nie mogę poradzić sobie w walce nad własnymi myślami, pomimo starań, czy to może oznaczać zanik poświęcenia? Proszę o odpowiedź.
7.
Czy obecne wydarzenia na świecie klęski, powodzie, wybuch wulkanu itd. wskazują na bardzo bliski czas Królestwa?
8.
Odpowiedź do nieprzeczytanych pytań.