Spis pytań Bydgoszcz 2006 rok

1. Co oznacza liczba 666?
2. Czy jest to właściwe, jeśli Zbór chce wprowadzić szkółkę niedzielną dla dzieci? Dziękuję za odpowiedź.
3.
Dlaczego usługi pielgrzymów i ewangelistów są kierowane na tak duże odległości? To jest uciążliwe finansowo i czasowo, może by wrócić do dawnej rejonizacji?
4.
Dan. 8:14 Oczyszczenie Świątyni czy Świątnicy – jaka różnica? Dziękuję.
5.
Proszę o wyjaśnienie różnicy wyrażeń katolicki i rzymsko-katolicki. Czy my jesteśmy wyznawcami kościoła powszechnego? Serdecznie dziękuję.
6.
Drogi Bracie, jak rozumieć, że Bóg polecił sekcie greko-katolickiej bronić szafarskiej Prawdy o urzędowej funkcji Jezusa jako Logosa, człowieka i uwielbionego? TP 264/265.
7.
Czy życie wieczne dla człowieka jest teraz? Jeśli tak, to w jaki sposób? Jeśli nie, to dlaczego?
8.
1Kan 5:18: wszelki. Co se z Boga narodził, nie grzeszy. Co znaczy: z Boga się narodził? Dlaczego z Boga narodzony nie grzeszy?
9.
Na podstawie wersetu Jan 8:36: jeśli Was Syn wyswobodzi i prawdziwie wolnymi będziecie. Co znaczy być prawdziwie wolnym? Jak Syn powoduje wyswobodzenie? Czy ta wolność może być teraz dla każdego?