Spis pytań Bydgoszcz 2005 rok

1. Br. Jolly pisze w TP nr 168, str. 78, szp. 2, że urząd Opiekuna Wykonawczego nie jest urzędem religijnym, ale czysto interesowym. Na jakiej więc podstawie obecny Opiekun Wykonawczy mianuje Ewangelistów i Pielgrzymów oraz zwołuje konwencje, jeśli on może zwoływać konwencje tylko w sprawach interesowych? Patrz TP nr 117.
2. W TP ’48, str. 28 Br. Johnson pisze, że wybór Opiekuna Wykonawczego nie zawiera następstwa generalnego Pastora i Nauczyciela, bo tylko Bóg ma prawo naznaczać na ten urząd. Jaki jest więc jego obecny stosunek do zborów w Polsce i w świecie?
3.
Jak informuje nas literatura Prawdy, Opiekun Wykonawczy jest wybierany przez członków LHMM. TP 1976. Jaki udział mają w tym członkowie ŚRME, który od 1975 roku jest częścią korporacji LHMM (patrz Statut, pkt. 2) i podlega organizacyjnie i personalnie Opiekunowi Wykonawczemu.
4.
Jak to jest, że nie mów jak to jest, że dawne czasy były lepsze niż obecne, bo to nie jest mądre pytanie. Kaz. Sal. 7:10.
5.
Na jaki temat był naprawdę ostatni wykład Br. Russella?
6.
Drogi Bracie, bardzo proszę o podanie odpowiedzi na kilka związanych ze sobą pytań. Czy wykłady na konwencjach nie tylko powinny być oparte na literaturze Prawdy danych przez Sług na czasie? Przecież można je opierać na informacjach z innych źródeł (nie fakty i mity, itp.).
7.
Czy powinno się w naszych wykładach wchodzić w tak głębokie politykowanie. Wiele osób uciekło z katolicyzmu do nas, bo mieli dość polityki.
8.
Czy w wyrażaniu opinii nie powinniśmy brać pod uwagę faktu, że wśród słuchaczy mogą być osoby z innych wyznań, również i z katolików i że niektóre bardzo ostre sformułowania mogą kogoś zniszczyć długotrwały trud pozyskiwania do naszego ruchu tych osób. Pytania te zadaję w odniesieniu do wczorajszego wykładu Br. Ł. Powstało po nim wiele dyskusji i niedomówień.
9.
We wtórej walce Gedeona Sędz. 7:24, mężowie w tej walce zabili dwoje książąt Oreba i Zeba. Jak oni uczynili to w antytypie? Dlaczego mężowie z pokolenia Neftalima nie mieli w tym udziału – oczywiście w antytypie?
10.
Czy jest właściwe, aby dzieci poświęconych rodziców otrzymywały oceny z religii wystawione przez sekretarzy zborów, które następnie znajdą się na świadectwie szkolnym?
11.
Jak wytłumaczyć słowa Ap. Pawła w liście do Żyd. 4:15, że nasz Pan nie był kuszony przez szatana do grzechu? Mat. 4:1
Pytania Bydgoszcz 2005 rok